Dit is de privacyverklaring van Volleybalvereniging GGV (Geklonken en Gelaste Vriendschap), gevestigd te Leiden. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40447048.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel u vraag dan gerust.

Persoonsgegevens

Vastlegging

Voor onze ledenadministratie leggen wij verschillende persoonsgegevens vast. Wij hebben gedocumenteerd welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doeleinde wij deze vastleggen. Inzage hierin is te verkrijgen door een mail te sturen naar het bestuur via het contactformulier. Een overzicht van de gegevens wordt dan toegestuurd.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen. Een verzoek als deze kunt u kenbaar maken door contact op te nemen. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal GGV deze verwijdering eveneens doorgeven aan NEVOBO.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking neemt GGV verschillende maatregelen. Zo hebben alleen noodzakelijke personen (Bestuur en TC) toegang tot uw gegevens. Daarnaast wordt de toegang tot de persoonsgegevens beveiligd en worden de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van GGV. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. GGV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van de websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

GGV past het privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. GGV raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of GGV wilt verzoeken tot inzage, correctie en/ of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactformulier.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verders als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.